Jak jsem se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí

Díky svým obyvatelům se Mateřská škola U Krtečka, Praha 5 – Motol, Kudrnova 235 může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,15 t. Na každého obyvatele tak připadá kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 1,76 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1 ks

Nebylo nutné vytěžit 87,94 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 4 krát.

Došlo také k úspoře 905,27 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 906 krát.

Podařilo se recyklovat 86,36 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 4 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 3,04 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 541 1€ mincí, nebo 3,69 kg hliníku, který by stačil na výrobu 247 plechovek o objemu 0,33 l.

 

Osvědčení

 

Jarní charitativní burza 2022

Zveme Vás na jarní charitativní burzu.

Část výtěžku bude věnována pro potřeby organizace Zdravotní klaun, která v této nelehké době rozdává radost i ukrajinským dětem, které byly nuceny opustit svůj domov.
Zbývající část výtěžku bude ponechána pro potřeby dětí ve školce.
Neprodané oblečení pro kojence si převezme FN Motol a ostatní věci si odveze Diakonie Broumov k dalšímu zpracování.

Výběr věcí:

25. 4. (pondělí) a 26. 4. (úterý)

7:30 – 9:00 hod. a 13:00 – 17:30 hod.

Prodej věcí:
 27. 4. (středa) a 28. 4. (čtvrtek)
7:30 – 9:00 hod. a 13:00 – 17:30 hod.

burza-jaro 2022

Uzavření MŠ 24.1.2022

MŠ je dne 24.1.2022 uzavřena. Důvodem je karanténní opatření pro pedagogy.

Děkuji všem za pochopení

25.1.2022 MŠ opět v provozu bez omezení.

Výtěžek charitativní burzy

Vážení rodiče a přátelé naší mateřské školy,

 velice Vám děkuji za Vaši účast v charitativní burze, která se konala v uplynulém týdnu.

Za prodané zboží se utržilo 18 322,00Kč, které budou užity na podporu  Loutek v nemocnici a zčásti i pro děti naší mateřské školy.

 

Neprodané zboží :

– bylo poskytnuto zčásti FN Motol

– bylo odvezeno do Diakonie Broumov, která po roztřídění předá věci potřebným a neupotřebitelné pak k průmyslovému zpracování.

 

Ještě jednou všem děkuji – dárcům, nakupujícím a také všem kteří pomáhali s organizací.

 

Dagmar Vávrová Čermáková

ředitelka školy

Podzimní charitativní burza

 

 

Podzimní charitativní burza bude tradičně probíhat ve spojovací chodbě mezi pavilony mateřské školy. Přístup bude možný přes zadní zahradu. Prosíme o dodržování platných hygienicko-protiepidemických opatření.

 

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší mateřské školy,

rádi bychom Vás pozvali na podzimní  charitativní burzu.

        Pro nově příchozí je to možná trochu abstraktní. Tak tedy co to je tahle charitativní burza. Pomáhá! A komu by tedy měla pomoci?
        Umí to hned na několika místech najednou – pomůže nám všem, kteří do ní čímkoli přispějeme. Každý z nás doma má určitě něco, co už nepotřebuje, děti z toho vyrostly, máme něco, co bychom rádi poskytli někomu jinému. A naopak možná na ní najdete něco, co Vám udělá radost nebo se Vám hodí, možná se Vám to jen zalíbí a už bez toho neodejdete.

        Finanční obnos, který za věci utržíme z části pomůže při péči o nemocné děti.   Druhá část obnosu přispěje ke zlepšení vybavení hračkami a učeb. pomůckami našim dětem. Neprodané kojenecké oblečení bude předáno FN Motol.
        A konečně to, co si nikdo nevybere si odveze Diakonie Broumov a věci pomohou těm, které sice osobně neznáme, ale žijí mezi námi a naši pomoc potřebují. Třídění věcí, jejich distribuci a zpracování zajistí Diakonie  – více

 na www.diakoniebroumov.org

  Proto se podívejme kolem sebe, projděme skříně, krabice s hračkami, které jsou už našim dětem “ malé“, udělejme si malý podzimní úklid nejen ve věcech,

 ale i duši.

Zamysleme se nad tím, čím bychom mohli ostatním udělat radost.

Vaše školka

 

Do burzy přijímáme oblečení (dětské i dospělé), boty, hračky, knížky a podobně.

Vaše dary přijímáme:

20. 9. (pondělí) a 21. 9. (úterý)

7:30 – 9:00 hod a 13:00 – 17:30 hod

 

Prodej bude probíhat:

22. 9. (středa) a 23. 9. (čtvrtek)

7:30 – 9:30 hod a 13:00 – 17:30 hod

 

Část výtěžku bude věnována pro potřeby organizace Loutky v nemocnici. Zbývající část výtěžku bude ponechána pro potřeby dětí v mateřské škole. Neprodané oblečení pro kojence si převezme FN Motol a ostatní věci si odveze Diakonie Broumov k dalšímu zpracování.

 

Podzimní charitativní burza

Aktivní město

V novém školním roce se mohou rodiče dětí mladších 18 let zapojit do programu Aktivní město a získat od radnice MČ Praha 5 příspěvek ve výši 1 000 Kč na své pravidelné sportovní aktivity. Obdobně jako v předchozím ročníku mohou rodiče příspěvky využít na sportovní aktivity poskytované stovkami organizací nejen na Praze 5, ale i v ostatních městských částech hlavního města.

Jednou z podmínek pro uplatnění příspěvku je, že je pořadatel dané aktivity je registrován v programu Aktivní město prostřednictvím aplikace www.aktivnimesto.cz

Rodiče (zákonní zástupci dětí) se mohou do Aktivního města registrovat na adrese www.aktivnimesto.cz po zahájení školního roku, od 1. září 2021, kde se také dozvědí veškeré detaily k programu Aktivní město Praha 5.

Žádosti o příspěvek bude možno podávat až do vyčerpání rozpočtu, nebo do 27.12.2021, ale není na co čekat. Zaregistrujte se, požádejte o příspěvek a užijte si zábavu dětí co nejdříve.

Veškeré informace k projektu Aktivní město naleznete na webových stránkách www.aktivnimesto.cz.

Aktivní město

Info k nástupu do MŠ od 1.9.2021

Info k rozdělení dětí do jednotlivých tříd viz  – zpráva Lyfle, pokud jej nemáte – pak v emailu.

V případě, že se Vaše dítě vrací ze zahraničí – věnujte prosím pozornost informacím v sekci Pravidla pro návrat dětí po pobytu v zahraničí

Provoz MŠ 6.30 – 17:30

Před vstupem do MŠ je nutné odevzdat Čestné-prohlášení-Covid-19 vyplněné prohlášení zák. zástupce  –  formuláře budou k dispozici také u vstupu do pavilonů MŠ

 

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se Vaše děti