Oddělení

  1. oddělení – tygříci

adaptační program, rozvoj řeči, estetické prvky

  1. oddělení – slůňata

rozvoj řeči, estetická oblast, seznamování s anglickým jazykem

  1. oddělení – papoušci

předškolní program, seznamování s anglickým jazykem, logopedická péče, spolupráce se školou

  1. oddělení – medvídci

předškolní program, seznamování s anglickým jazykem, odklady školní docházky, logopedická péče, spolupráce se školou a pedagogicko-psychologickou poradnou.