Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání

VZORY

 

Žádost o uvolnění z povinného
předškolního vzdělávání – podává zák. zástupce před plánovanou absencí dítěte ( např. dovolená)

 

Žádost o uvolnění z povinného
předškolního vzdělávání
Mateřská škola  „U Krtečka“ Kudrnova 235
150 00 Praha 5 – Motol
Jakub Novák Nar. Třída: Medvíci
Kdy  
Důvod  

 

Z důvodů výše uvedených žádám o uvolnění mého dítěte z povinného předškolního vzdělávání.
V Praze Zákonný zástupce:
Jana Nováková, Jakub Novák

 

 

Omluva nepřítomností dítěte, která není známa předem  – ( např. nemoc)

 

Omluva nepřítomnosti v povinném
předškolní
m vzdělávání
Mateřská škola  „U Krtečka“ Kudrnova 235
150 00 Praha 5 – Motol
Jakub Novák Nar. Třída: Medvídci
Kdy  
Důvod  

 

Z důvodů výše uvedených žádám o omluvení nepřítomnosti mého dítěte v povinném předškolním  vzdělávání.
V Praze Zákonný zástupce:
Jana Nováková, Jakub Novák