Platby

č. účtu: 27 – 6622 790 227/0100

 

„Školné“  pro školní rok 2021/2022 je 824,00 Kč/měs.

„Školné“  pro školní rok 2020/21 je 683,00 Kč /měs.

 

V souladu s Vyhláškou 14/2005 Sb. v platném znění, byla stanovena výše úplaty za neinvestiční náklady tzv. školné na měsíc červen 2021 pro děti s nařízenou karanténou, kterých se platba týká do 7.6.2021 výši tj. 683,00 Kč, pro děti s nařízenou karanténou do 8.6.2021 ve výši 546,00 Kč.

Splatno do 10.6.2021

V souladu s Vyhláškou 14/2005 Sb. v platném znění, byla stanovena výše úplaty za neinvestiční náklady tzv. školné na měsíc květen 2021 v běžné výši tj. 683,00 Kč.

Splatno do 10.05.2021

V souladu s Vyhláškou 14/2005 Sb. v platném znění, byla stanovena výše úplaty za neinvestiční náklady tzv. školné na měsíc duben 2021 – 

1. – 30.4. 2021 ve výši 0,00 Kč.

( s výjimkou dětí  rodičů IZS docházejících)

V souladu s Vyhláškou 14/2005 Sb. v platném znění, byla stanovena výše částečné úhrady za neinvestiční náklady tzv. školné – pro kalendářní měsíc březen 2021 za  1. – 31.3.2021  ve výši 0,00Kč.

 

Strava pro děti je připravována kvalifikovaným personálem v kuchyni mateřské školy.

Stravné – celodenní   – 38,00 Kč/den

děti s OŠD                       – 43,00 Kč/den

Platba za stravné na měsíc září musí být připsána na účtu MŠ nejpozději 25.8., aby potraviny mohly být nakoupeny.

Platba za daný měsíc musí být připsána na účtu školy nejpozději 10. dne

v daném měsíci. Stravné se platí zálohově.

 

Stravné se platí zálohově  – dopředu na daný měsíc.

Vyúčtování provádí hospodářka školní jídelny.

 

 

č. účtu: 27 – 6622 790 227/0100