Zápis do mateřské školy

Podrobné informace sledujte prosím zde

Jak se připravit na zápis do mateřské školy

Zápis bude probíhat ve dnech 3. a 4.5.2021

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 zde

Vzhledem k současné zhoršené epidemiologické situaci není možné realizovat Den otevřených dveří.

Máme pro Vás připravenu virtuální prohlídku interiérů naší mateřské školy  zde

Podrobné informace k zápisu vzhledem k současné epidemiologické situaci prosím sledujte průběžně od 1.4.2021 na výše uvedeném odkazu.

V případě podání žádosti elektronickou formou  – emailem v době zápisu je nutné žádost podepsat uznávaným elektronickým podpisem  nebo ji podat prostřednictvím datové schránky fyzické osoby, která je zákonným zástupcem nezletilého dítěte. Případně elektronické emailové podání doplnit v listinné podobě do 5 dnů od data podání.