Zápis do mateřské školy

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí proběhne 21.6.2023, v 15:30 ve třídě Tygříků

 

Podrobné informace sledujte prosím zde

Jak se připravit na zápis do mateřské školy

Zápis bude probíhat ve dnech 2. a 3.5.2023

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024

 Den otevřených dveří – 12.4.2023

Máme pro Vás připravenu virtuální prohlídku interiérů naší mateřské školy  zde

Podrobné informace k zápisu vzhledem k současné epidemiologické situaci prosím sledujte průběžně od 1.4.2023 na výše uvedeném odkazu.

V případě podání žádosti elektronickou formou  – emailem v době zápisu je nutné žádost podepsat uznávaným elektronickým podpisem  nebo ji podat prostřednictvím datové schránky fyzické osoby, která je zákonným zástupcem nezletilého dítěte. Případně elektronické emailové podání doplnit v listinné podobě do 5 dnů od data podání.