Kroužky

V odpoledních hodinách, mimo hlavní výchovně vzdělávací činnost, mohou děti navštěvovat nadstandardní aktivity, které nejsou zařazeny do výchovně vzdělávací činnosti školy.

Tyto aktivity jsou provozovány organizacemi a fyzickými osobami – OSVČ

za zvláštní finanční úhradu.

Úhrada je vždy zákonnými zástupci poukazována na účet provozovatelů těchto aktivit.