Výtěžek charitativní burzy

Vážení rodiče a přátelé naší mateřské školy,

 velice Vám děkuji za Vaši účast v charitativní burze, která se konala v uplynulém týdnu.

Za prodané zboží se utržilo 18 322,00Kč, které budou užity na podporu  Loutek v nemocnici a zčásti i pro děti naší mateřské školy.

 

Neprodané zboží :

– bylo poskytnuto zčásti FN Motol

– bylo odvezeno do Diakonie Broumov, která po roztřídění předá věci potřebným a neupotřebitelné pak k průmyslovému zpracování.

 

Ještě jednou všem děkuji – dárcům, nakupujícím a také všem kteří pomáhali s organizací.

 

Dagmar Vávrová Čermáková

ředitelka školy

Podzimní charitativní burza

 

 

Podzimní charitativní burza bude tradičně probíhat ve spojovací chodbě mezi pavilony mateřské školy. Přístup bude možný přes zadní zahradu. Prosíme o dodržování platných hygienicko-protiepidemických opatření.

 

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší mateřské školy,

rádi bychom Vás pozvali na podzimní  charitativní burzu.

        Pro nově příchozí je to možná trochu abstraktní. Tak tedy co to je tahle charitativní burza. Pomáhá! A komu by tedy měla pomoci?
        Umí to hned na několika místech najednou – pomůže nám všem, kteří do ní čímkoli přispějeme. Každý z nás doma má určitě něco, co už nepotřebuje, děti z toho vyrostly, máme něco, co bychom rádi poskytli někomu jinému. A naopak možná na ní najdete něco, co Vám udělá radost nebo se Vám hodí, možná se Vám to jen zalíbí a už bez toho neodejdete.

        Finanční obnos, který za věci utržíme z části pomůže při péči o nemocné děti.   Druhá část obnosu přispěje ke zlepšení vybavení hračkami a učeb. pomůckami našim dětem. Neprodané kojenecké oblečení bude předáno FN Motol.
        A konečně to, co si nikdo nevybere si odveze Diakonie Broumov a věci pomohou těm, které sice osobně neznáme, ale žijí mezi námi a naši pomoc potřebují. Třídění věcí, jejich distribuci a zpracování zajistí Diakonie  – více

 na www.diakoniebroumov.org

  Proto se podívejme kolem sebe, projděme skříně, krabice s hračkami, které jsou už našim dětem “ malé“, udělejme si malý podzimní úklid nejen ve věcech,

 ale i duši.

Zamysleme se nad tím, čím bychom mohli ostatním udělat radost.

Vaše školka

 

Do burzy přijímáme oblečení (dětské i dospělé), boty, hračky, knížky a podobně.

Vaše dary přijímáme:

20. 9. (pondělí) a 21. 9. (úterý)

7:30 – 9:00 hod a 13:00 – 17:30 hod

 

Prodej bude probíhat:

22. 9. (středa) a 23. 9. (čtvrtek)

7:30 – 9:30 hod a 13:00 – 17:30 hod

 

Část výtěžku bude věnována pro potřeby organizace Loutky v nemocnici. Zbývající část výtěžku bude ponechána pro potřeby dětí v mateřské škole. Neprodané oblečení pro kojence si převezme FN Motol a ostatní věci si odveze Diakonie Broumov k dalšímu zpracování.

 

Podzimní charitativní burza

Aktivní město

V novém školním roce se mohou rodiče dětí mladších 18 let zapojit do programu Aktivní město a získat od radnice MČ Praha 5 příspěvek ve výši 1 000 Kč na své pravidelné sportovní aktivity. Obdobně jako v předchozím ročníku mohou rodiče příspěvky využít na sportovní aktivity poskytované stovkami organizací nejen na Praze 5, ale i v ostatních městských částech hlavního města.

Jednou z podmínek pro uplatnění příspěvku je, že je pořadatel dané aktivity je registrován v programu Aktivní město prostřednictvím aplikace www.aktivnimesto.cz

Rodiče (zákonní zástupci dětí) se mohou do Aktivního města registrovat na adrese www.aktivnimesto.cz po zahájení školního roku, od 1. září 2021, kde se také dozvědí veškeré detaily k programu Aktivní město Praha 5.

Žádosti o příspěvek bude možno podávat až do vyčerpání rozpočtu, nebo do 27.12.2021, ale není na co čekat. Zaregistrujte se, požádejte o příspěvek a užijte si zábavu dětí co nejdříve.

Veškeré informace k projektu Aktivní město naleznete na webových stránkách www.aktivnimesto.cz.

Aktivní město

Info k nástupu do MŠ od 1.9.2021

Info k rozdělení dětí do jednotlivých tříd viz  – zpráva Lyfle, pokud jej nemáte – pak v emailu.

V případě, že se Vaše dítě vrací ze zahraničí – věnujte prosím pozornost informacím v sekci Pravidla pro návrat dětí po pobytu v zahraničí

Provoz MŠ 6.30 – 17:30

Před vstupem do MŠ je nutné odevzdat Čestné-prohlášení-Covid-19 vyplněné prohlášení zák. zástupce  –  formuláře budou k dispozici také u vstupu do pavilonů MŠ

 

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se Vaše děti

Vstup třetích osob do budovy od pondělí 31.5.2021

Od pondělí 31.5.2021 je opět povolen vstup třetích osob do budovy, děti mohou být přiváděny průběžně až do šaten.

Prosím o dodržování hygienických pravidel. Vstup do budovy i nadále pouze s respirátorem s výjimkou dětí do 6 let. Vzhledem k tomu, že dětem musí být i nadále měřena teplota, prosím přivádějte i nyní děti do 8.00, pozdější příchody narušují výchovně vzdělávací činnost.

Děkuji všem za pochopení a trpělivost

1. fáze návratu dětí do mateřské školy

MŠ je otevřena od 3.5.2021 – prosím sledujte aktuální situaci – viz Hygienická opatření COVID 19

O konkrétním datu otevření MŠ budete informováni zde a na Lyfle

V souladu s dnešním ( 01.04.2021) prohlášení ministra školství nebudou roušky pro děti v MŠ povinné,

 v případě další změny,  opět podám informaci.

Vážení rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou, 

 v souladu s opatřením MŠMT k návratu dětí do škol – prosím s předstihem  připravte pro svoje děti:

1x originální balení obličejových masek splňující standardy MO MZd

v balení musí být nejméně 35 ks  na jeden týden

Zdravotnický prostředek
Výrobek musí výrobek splňovat podmínky zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (ve smyslu
nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a směrnice (EU) 93/42/EHS), nebo nařízení (EU) 2017/745). Výrobce/dovozce musí
vystavit „Prohlášení o shodě“, tedy CE – bez čísla. Za funkčnost a bezpečnost poté zodpovídá výrobce/prodejce.
OOPP musí mít vždy návod k použití. V ČR platí ještě povinnost, registrovat výrobky i samotné ekonomické
subjekty (výrobce, dovozce, distributory) v registru pro zdravotnické prostředky (RZPRO).
Případné kontroly provádí SUKL.

Z hygienických důvodů bude balení nerozbalené.

Každé balení bude zřetelně označeno jménem a příjmením dítěte. Z toho balení budou dítěti vydávány ochranné pomůcky v průběhu dne a to zejména:

 při příchodu do třídy

po svačině

po obědě

po odpolední svačině

kdykoli v průběhu dne, kdy dojde k poškození masky ( např. pádem na zem v průběhu pobytu venku apod.)

O výdeji masky bude u každého dítěte veden záznam, který bude udávat počet masek vydaných v konkrétním dnu.

 

Zapojte se do tvořivé přehlídky Múzy na dálku!

Jak se zapojit?
Namalujte či nakreslete obrázek, napište nám báseň či krátký příběh, zazpívejte nebo složte písničku a pošlete do 30. 4. 2021 svá umělecká dílka a souhlas s publikací na email nadalku@praha5.cz

Vaše dílka uvidí ostatní uživatelé a odborná porota. Některá díla budou oceněna! Díla nám můžete posílat do kategorii výtvarné, hudební a literární.

Návod jak se přihlásit, naleznete zde.

Uzavření MŠ

Z důvodu protiepidemických opatření je mateřská škola od 01.3.2021 uzavřena.

více informací naleznete zde