Plavání

Plavání – 12.10.  – 1.11.2020

 

 

Na základě nařízení vlády ředitel ZŠ Weberova rozhodl o uzavření všech sportovišť – tělocvičen, bazénu a venkovních prostor v době od 12.10. – 1.11.2020.

Proto se v uvedené době se nekoná  předplavecký kurz.

Dotazníkové šetření Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+

Vážení zákonní zástupci,

 v současné době probíhá v rámci tvorby strategického dokumentu Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ dotazníkové šetření mezi obyvateli naší městské části. Vzhledem k tomu, že je v mateřských školách velké množství rodičů, kterých se dotazník může týkat, většina otázek se vztahuje k životu v Praze 5, dotazník je určen lidem s trvalým nebo dlouhodobým pobytem ve zdejší městské části.

Dotazník je možné vyplnit i v elektronické podobě – viz 

Strategie 2030 – info

Třídní schůzky

Společná schůzka  s radou rodičů se uskuteční dne 9.9.2020  od 16:00

na zadní zahradě mateřské školy. Následně pak budou  třídní schůzky v jednotlivých třídách.

Při bezdeštivém počasí také v prostorách zahrad a teras naší MŠ.

 

Těšíme se na Vás.

Zahájení školního roku 2020/21

Mateřská škola zahajuje školní rok 2020/21 – dne 1.9.2020 – Těšíme se na Vás

VÁŽENÍ RODIČE,

NABÍZÍME VÁM  PRO VAŠE DĚTI   

PODZIMNÍ ŠKOLU V PŘÍRODĚ

Termín: 20.11. – 27.11.2020  –Vzhledem k epidemiologické situaci se škola v přírodě neuskuteční.

Místo pobytu:  Vřesník

Předběžná celková cena: cca 3360,- KČ

         pro děti s OŠD: cca 3500,- KČ 

Cena se bude odvíjet podle počtu dětí ( kapacita objektu je max. 28 dětí, vypočtená cena je na 20 dětí ) a autobusu jestli bude vytížený  obě cesty nebo ne. Případné přeplatky budou vráceny po švp.

Napište nám váš zájem ve svých třídách –  do 18.9.2020

Přihláška dítěte je závazná.

 Děkujeme.

 

 

Mateřská škola zahajuje školní rok 2020/21 – dne 1.9.2020 – Těšíme se na Vás.