Zápis do MŠ pro občany Ukrajiny – držitele víz dočasné ochrany a víz strpění

Číselné kódy přijatých dětí 

 

Doporučující kritéria