Zápis do MŠ pro občany Ukrajiny – držitele víz dočasné ochrany a víz strpění

Číselné kódy přijatých dětí 

00001

00002

00003

 

Doporučující kritéria