souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů – k žádosti Obědy do škol

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů

poskytnutý v souladu s čl. 4 odst. 11) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Souhlas“)

 

Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje v samostatné a přenesené působnosti odborů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

 

My, níže podepsaní

jméno a příjmení matky:__________________        jméno a příjmení otce:________________

rok narození:___________________________        rok narození:_______________________

trvale bydlištěm:________________________        trvale bydlištěm:____________________

 

jako zákonní zástupci nezletilého dítěte udělujeme Správci souhlas se zpracováním našich osobních údajů a údajů našeho nezletilého dítěte

jméno a příjmení nezletilého:_______________________

rok narození:____________________________________

trvalé bydliště:___________________________________

 

v rozsahu:

jméno a příjmení nezletilého dítěte, třída (v případě základní školy), datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa faktického pobytu, uvedení příjmů domácnosti a sociální situace domácnosti, údaje o sociálních dávkách nebo o podpoře v nezaměstnanosti, údaj o vedení člena domácnosti v evidenci Úřadu práce, jméno a příjmení otce a matky nezletilého dítěte, datum narození matky a otce nezletilého dítěte, místo bydliště matky a otce nezletilého dítěte, telefonické spojení na matku a otce nezletilého dítěte.

 

Tento souhlas udělujeme za účelem podání žádosti o příspěvek na proplacení školního stravování v rámci programu Městské části Praha 5 „Obědy do škol“.

 

Náš projev vůle je platný pouze v případě, že osobní údaje naše a výše uvedeného nezletilého dítěte budou zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení účelu zpracování a jež je konkretizován v tomto souhlasném prohlášení a je zároveň v souladu s příslušnými právními předpisy v platném znění a s pravidly pro využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí schválených Radou Městské části Praha 5.