Platby

č. účtu: 27 – 6622 790 227/0100

 

„Školné“  pro školní rok 2023/2024 je 839,00 Kč/měs.

„Školné“  pro školní rok 2022/23 je 945,00 Kč /měs.

 

Strava pro děti je připravována kvalifikovaným personálem v kuchyni mateřské školy.

Stravné – celodenní   – 46,00 Kč/den

děti s OŠD                       – 51,00 Kč/den

Platba za stravné na měsíc září musí být připsána na účtu MŠ nejpozději 25.8., aby potraviny mohly být nakoupeny.

Platba za daný měsíc musí být připsána na účtu školy nejpozději 10. dne

v daném měsíci. Stravné se platí zálohově.

 

Stravné se platí zálohově  – dopředu na daný měsíc.

Vyúčtování provádí hospodářka školní jídelny.

 

 

č. účtu: 27 – 6622 790 227/0100