Znovuotevření MŠ pro děti s povinným předškolním vzěláváním

Mateřská škola bude zatím  od 12.4.2021 otevřena – pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním

Podmínkou přítomnosti dětí je  podrobení se  2x týdně neinvazivnímu testování antigenními testy.

V první fázi se tak bude ve školách testovat 2x týdně neinvazivními antigenními testy, které budou distribuovány z centrální úrovně státu do jednotlivých škol. Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek a při každé první návštěvě dítěte v mateřské škole. Např. dítě přichází poprvé do MŠ ve středu – tedy testováno bude při příchodu do MŠ ve středu.

Děti budou testovány centrálně dodávanými  testy – LEPU RAPID. U testování musí být přítomen zákonný zástupce dítěte, který za odborného dohledu provede šetrný neinvazivní výtěr z přední části nosu dle požadavků testu. Rodič ( zákonný zástupce) je dítěti v této situaci především psychickou ale i fyzickou oporou. Následně bude vzorek  testován pracovníkem mateřské školy. Rodič vyčká ve venkovních prostorách MŠ výsledku testu  – potřebná doba k vyhodnocení je 15 min. po odběru, v případě negativního výsledku pak obdrží potvrzení a bude moci dítě předat pedagogovi ve třídě.

Testování bude probíhat ve třídě Tygříků – přístup pouze přes terasu.

Další podrobnosti k testování zde

 

V první fázi návratu do škol počítá návrh MŠMT s návratem dětí s povinností předškolního vzdělávání k prezenčnímu vzdělávání, a to s ohledem na nutnost dokončení přípravy těchto dětí na hladký přechod k povinné školní docházce.

Analýzy ÚZIS za období předcházející uzavření mateřských škol od 1.3. ukazují citelný nárůst ohnisek šíření onemocnění covid-19 právě v mateřských školách (pravděpodobně způsobené chováním nových mutací viru), a to i přes již nastavená režimová opatření.

Z tohoto důvodu je na místě doplnit již nastavená režimová opatření pro následující období i v mateřských školách o povinný plošný screening antigenními či PCR testy (a to alespoň po přechodnou dobu, než se epidemiologická situace ještě významněji zlepší).

 

Testovat se nemusí :

 děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

Z důvodu další protiepidemických opatření jsou děti rozděleny do skupin po maximálně 15.  Rozdělení dětí je pevné, stejně jako pedagogů, nesmí docházet ke slučování jednotlivých skupin – a to ani při pobytu venku.  Z těchto důvodů jsou děti rozděleny do dvou skupin s totožným plánem výchovně vzdělávací činnosti, aby v případě zmírnění opatření mohly opět  kontinuálně pokračovat ve svých třídách.

O rozdělení dětí do skupin budou rodiče informování do svých emailových schránek.

V případě, že žádáte o uvolnění Vašeho dítěte z výchovně vzdělávací činnosti, zašlete prosím žádost o uvolnění s odůvodněním nejpozději do 9.4.2021.

Stejným způsobem, typem testu i časností budou testováni pedagogové, kteří se podílejí na výchovně vzdělávací činnosti dětí v souladu s metodickým postupem a podmínkami pro testování.

 Ostatní zaměstnanci dle platných pravidel pro testování zaměstnanců.

 

Děkujeme Vám za aktivní spolupráci a věříme v lepší 🙂