Uzavření MŠ 4.10.2022

V úterý 04.10.2022 – z důvodu provádění plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy PRE distribuce, a.s. bude přerušena
dodávka el. proudu proto je celý den  MŠ uzavřena.