Tygříci

Tygříci

06:30 – 08:40           hry a zájmová činnost

                                pohybové chvilky

                                    hygiena

 

08:45 – 09:10           svačina

 

09:15 – 09:30               řízená činnost

 

 

 9:45  – 11:45           pobyt venku (dle počasí a rozptylových

                                    podmínek)

12:00  – 12:30           oběd

                                hygiena

 

12:30 – 13:00           vyzvedávání si dětí po obědě

 

12:30 – 14:30           odpolední odpočinek

 

14:30 – 17:00           hygiena

                                pohybová chvilka

                                svačina

hry a zájmové činnosti (dle počasí a rozptylových podmínek venku nebo ve třídě)

individuální činnosti