Pravidla pro návrat dětí po pobytu v zahraničí

Pravidla pro návrat dětí po pobytu v zahraničí zde

 

zdroj: MZV ČR

Podmínky pro vstup dětí do MŠ zde

zdroj: MŠMT