Otevření provozu MŠ

 

Od 31.5.2021 je povolen vstup třetích osob do budovy s povinnou ochranou úst a nosu.

Od 10.5.2021 je v souladu s mimořádným opatřením  č. 433 ze dne 03.05.2021  povolen vstup do budovy MŠ pouze dětem. Vstup třetích osob je pouze  v nezbytně nutných případech za dodržení omezení kontaktu s osobami v prostorách školy. 

Z tohoto důvodu  tedy opět vstupuje v platnost opatření k předávání dětí do mateřské školy – viz – Hygienická opatření- COVID 19

 

Od 03.05.2021 je mateřská škola otevřena pro všechny děti, které jsou

v naší mateřské škole zapsány k docházce. Děti budou ve svých třídách.

Vzhledem k tomu, že 03.05.2021  a 04.05.2021 probíhá v naší mateřské škole zápis pro další školní rok bude ve venkovních prostorách mateřské školy možný větší pohyb osob. Prosím  rodiče, aby své děti přivedli do 08:00 hod., aby nedocházelo k setkávání  s větším množstvím osob.

V souladu s Mimořádným opatřením platným od 03.05.2021 nebudou děti testovány  antigenními testy.

Z důvodu protiepidemických opatření je mateřská škola od 01.3.2021 do 30.04.2021 uzavřena.

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.přičemž usnesením vlády č. 300 ze dne 18. března 2021 vláda s účinností od 22. března 2021 od 00:00 hod. mění dobu účinnosti tak, že se účinnost prodlužuje do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz
škol a školských zařízení. Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 Dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku
od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Díky novému formuláři nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Vyzvednutí osobních věcí dětí – taktéž po předchozí tel. domluvě – 257 221 565 – je možné.

Formulář pro žádost o ošetřovné možno vyplnit zde

Kdo má nárok na umístění dítěte v mateřské škole od 1.3.2021 zde

Děti v povinném vzdělávání mají připraven pracovní sešit a pracovní listy

– k vyzvednutí po předchozí tel. domluvě

Zadání úkolů a námětů pro práci s dětmi – denně na Lyfle

 

Sledujte také webové stránky MČ Praha 5, jsou pravidelně aktualizovány.