OPVVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – ŠABLONY III PRO MŠ
U KRTEČKA, REG. Č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019568 – VRR v prioritní ose 3 OP , v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem – ŠABLONY III PRO MŠ U KRTEČKA, REG. Č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019568.  Ta bude čerpána na chůvu. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Předpokládaná doba trvání v měsících – 24 měsíců. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií od 1.4.2021. Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy.

 

Plakát