Hygienická opatření – COVID 19

Vyhlášená karanténa
Z důvodu pozitivního testu na COVID 19 jednoho z dětí 
je ve III. a IV. odd. vyhlášena Karanténa do 7. a 8.6.2021. Karanténní opatření se týká všech dětí, které byly přítomny v mateřské škole ve dnech 24. a 25.5.2021.
Karanténní opatření trvá do 7. resp.8.6.2021 a bylo vyhlášeno ing. Eliškou
Kobzovou, odborným radou odboru hygieny dětí a mladistvých z Hygienické
stanice hl.m. PRAHY.
Karanténa se nenařídí osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené
onemocnění COVID 19, u kterých uplynula doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné známky
onemocnění COVID 19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost
viru SARS – CoV -2 NEBO POC antigenního testu na přítomnost antigenu
neuplynulo více než 180 dní. TYTO SKUTEČNOSTI SE PROKAZUJÍ
LÉKAŘSKOU ZPRÁVOU.
Všechny dostupné info na: www.hygpraha.cz
Případné dotazy k provozu školy: email: msukrtecka@centrum.cz
Tel.: 257 221 565
Ke karantén. opatření: HS hl. m. Prahy, Měšická 646/5, Praha 9

Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková – ředitelka školy

Od 31.5.2021

Vstup do budovy bez  níže uvedených časových omezení s tím, že děti je nutné přivést do 08:00.

 

Od 10.5.2021:

Provoz mateřské školy:

06:30 – 17:30

 • Příchod do mateřské školy:

I.Pavilon – Tygříci, Slůňata

06:30 – 07:30 – rodiče mohou vstoupit s dítětem do budovy školy, převléknou jej v šatně a

předají pedagogovi ve třídě – po celou dobu pobytu v budově MŠ musí mít

doprovázející osoba ústa a nos zakryta rouškou, během pobytu v prostorách

školy dodržuje bezpečnostní pravidla COVID 19 – bezpečné rozestupy, dbát

dbát pokynů pedagoga a případně vyčkat se vstupem do budovy do doby,

kdy bude možné zmíněná pravidla dodržet – bezpečný odstup v šatnách a

prostorách chodeb

 

II. pavilon – Papoušci, Medvídci

06:30 – 07:00 – rodiče mohou vstoupit s dítětem do budovy školy, převléknou jej v šatně a

předají pedagogovi ve třídě – po celou dobu pobytu v budově MŠ musí mít

doprovázející osoba ústa a nos zakryta rouškou, během pobytu v prostorách

školy dodržuje bezpečnostní pravidla COVID 19 – bezpečné rozestupy, dbát

dbát pokynů pedagoga a případně vyčkat se vstupem do budovy do doby,

kdy bude možné zmíněná pravidla dodržet – bezpečný odstup v šatnách a

prostorách chodeb

Medvídci , Papoušci – II. pavilon

07:01 – 08:00 – každých 15 minut – tedy 07:15

07:30

07:45

08:00

Tygříci, Slůňata –  I. pavilon

07:35

07:50

08:05

Přijde ke dveřím mateřské školy pracovník MŠ, který změří dětem teplotu

bezkontaktním teploměrem, rodiče vyčkají výsledku měření a následně

předají děti.

           Příchod po 08:00 není z provozních důvodů možný.

 

Od 12.4.2021 platí pro provoz mateřské školy tato opatření:

Provoz mateřské školy:

06:30 – 17:30

Provoz je pouze v oddělení Medvídků a Papoušků výhradně pro děti

s povinným předškolním vzděláváním

Obě třídy jsou otevřeny  pro přítomné děti v době – 06:30 – 17:30

Po celou dobu pobytu v budově MŠ musí mít

doprovázející osoba ústa a nos zakryta  respirátorem typu FFP2,  během pobytu v prostorách školy dodržuje bezpečnostní pravidla COVID 19 – bezpečné rozestupy, dbát pokynů pedagoga a případně vyčkat se vstupem do budovy do doby, kdy bude možné zmíněná pravidla dodržet – bezpečný odstup v šatnách a prostorách chodeb, prostorech pro testování  dětí.

Pondělí, čtvrtek  a  první vstup dítěte do MŠ – vstup do prostor jednotlivých odd. pouze s potvrzení o negativním výsledku antigenního testování dítěte

Úterý, středa, pátek:

06:30 – 07:15– rodiče mohou vstoupit s dítětem do budovy školy, převléknou jej v šatně a předají pedagogovi, vyčkají změření teploty dítěte

07:16 – 08:00 vstup  do 

odd. Papoušků: přes terasu

odd. Medvídků: vchodem do zadního pavilonu

I zde platí –  rodiče vyčkají změření teploty dítěte

    Příchod po 08:00 není z provozních důvodů možný.

Vyzvedávání dětí po obědě:  12:30 – 13:00 –  rodič zazvoní na videotelefon a pedagog přivede dítě ke vchodovým dveřím do pavilonu, kde jej předá pověřené osobě pro vyzvedávání dítěte.

Vyzvedávání dětí odpoledne – při pěkném počasí z prostor zahrady, podmínky pro vstup do budovy zůstávají shodné – doprovázející osoba  má ústa a nos zakryta  respirátorem typu FFP2,  během pobytu v prostorách školy dodržuje bezpečnostní pravidla COVID 19 – bezpečné rozestupy, dbá pokynů pedagoga a případně vyčká se vstupem do budovy do doby, kdy bude možné zmíněná pravidla dodržet – bezpečný odstup v šatnách a prostorách chodeb.

 

Pro všechny ostatní děti zapsané do zdejší mateřské školy zůstává mateřská škola i nadále uzavřena.

 

 

 

 

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace platí následující od 21.12.2020 do odvolání následující pravidla:

mohou být denně aktualizována v souvislosti s aktuální situací ve spojení s výskytem COVID 19

Provoz mateřské školy:

06:30 – 17:30

 • Příchod do mateřské školy:

I.Pavilon – Tygříci, Slůňata

06:30 – 07:30 – rodiče mohou vstoupit s dítětem do budovy školy, převléknou jej v šatně a

předají pedagogovi ve třídě – po celou dobu pobytu v budově MŠ musí mít

doprovázející osoba ústa a nos zakryta rouškou, během pobytu v prostorách

školy dodržuje bezpečnostní pravidla COVID 19 – bezpečné rozestupy, dbát

dbát pokynů pedagoga a případně vyčkat se vstupem do budovy do doby,

kdy bude možné zmíněná pravidla dodržet – bezpečný odstup v šatnách a

prostorách chodeb

 

II. pavilon – Papoušci, Medvídci

06:30 – 07:00 – rodiče mohou vstoupit s dítětem do budovy školy, převléknou jej v šatně a

předají pedagogovi ve třídě – po celou dobu pobytu v budově MŠ musí mít

doprovázející osoba ústa a nos zakryta rouškou, během pobytu v prostorách

školy dodržuje bezpečnostní pravidla COVID 19 – bezpečné rozestupy, dbát

dbát pokynů pedagoga a případně vyčkat se vstupem do budovy do doby,

kdy bude možné zmíněná pravidla dodržet – bezpečný odstup v šatnách a

prostorách chodeb

Medvídci , Papoušci – II. pavilon

07:01 – 08:00 – každých 15 minut – tedy 07:15

07:30

07:45

08:00

Tygříci, Slůňata –  I. pavilon

07:35

07:50

08:05

Přijde ke dveřím mateřské školy pracovník MŠ, který změří dětem teplotu

bezkontaktním teploměrem, rodiče vyčkají výsledku měření a následně

předají děti.

           Příchod po 08:00 není z provozních důvodů možný.

           Pro usnadnění orientace v rozestupech – každá značka na zemi – splňuje podmínky bezpečného  odstupu

          Pro snadnost přenesení osobních věcí dítěte od vchodu do šatny mateřské školy budou mít děti  

          z domova látkovou tašku ve které budou věci mít.

 

 • Vyzvedávání dětí:
 • „Po obědě“
 1. Pavilon – Tygříci, Slůňata –           12:45
 2. Pavilon   – Papoušci , Medvídci – 13:00

             

                 Odpoledne

  Vstup do budovy pouze v souladu s bezpečnostními pravidly

               COVID 19 – dodržení bezpečnostních rozestupů, v šatně mohou být současně pouze dva zák.   zástupci dětí s dodržením bezpečného rozestupu, prosím o maximální ohleduplnost při  setkávání na chodbách a dodržení bezpečnostních rozestupů. V případě většího počtu osob než je povolen v budově, můžete být požádáni o posečkání se vstupem do budovy.

 

Veškeré aktuální informace pravidelně zveřejňujeme na webu HSHMP viz: www.hygpraha.cz     

 Níže uvádím pokyny z Metodického pokynu MŠMT:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 •   Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 •  Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 •  Minimalizovat velké shromažďování osob před školou;
 • mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 •  Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 •   Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy – v areálu školy- platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

V prostorách mateřské školy

 •  Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 •  Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 •  Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Pobyt venku

 •   Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 •   Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 •  Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.  Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.  Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz). 
 •  Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 •   Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 •   Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 •   Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 •  Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 •  Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 •   Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

Ve třídě

 •   Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 •  V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 •  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 •  Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 •  Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 

Pravidla platná od 7.12.2020 v naší MŠ – mohou být denně aktualizována v souvislosti s aktuální situací ve spojení s výskytem COVID 19

 • vstup všech  ( kromě dětí do 6 let) do budovy MŠ pouze se zakrytým nosem a ústy 
 • před použitím zvonku a vstupem do budovy je každý povinen použít desinfekční prostředek na ruce, který je u vchodu k dispozici
 • dítě může přivádět do MŠ pouze osoba, která jej smí i vyzvedávat a vyčká změření teploty dítěte pedagogem bezkontaktním teploměrem, před vstupem do třídy je dítě povinno si umýt ruce pod optickou kontrolou osoby, která jej přivádí
 • v prostoru školy i před ní dodržujte prosím bezpečné rozestupy
 • po předání dítěte pedagogovi se prosím dále v budově nezdržujte
 • každé dítě si denně nosí čistou, nerozbitnou, podepsanou lahev s víčkem, které zabraňuje vylití, pro dodržení pitného režimu, tuto si odpoledne odnese a doma je zajištěna desinfekce lahve
 • zák. zástupci denně sledují informace o aktuálním stavu v souvislosti se situací ve spojení s výskytem COVID 19
 • Respektujte prosím možnou prodlevu, pokud nebudete ihned vpuštěni do budovy, v šatně mohou současně pouze 2 dospělíVěříme, že situaci zvládneme a děkujeme Vám za spolupráciDěti budou i nadále používat ve všech odd. pouze papírové jednorázové ručníky

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace platí následující od 26.10.2020 do 5.12.2020 následující pravidla

 

 • Provoz mateřské školy:

06:30 – 17:30

 • Příchod do mateřské školy:

I.Pavilon – Tygříci, Slůňata

06:30 – 07:30 – rodiče mohou vstoupit s dítětem do budovy školy, převléknou jej v šatně a

předají pedagogovi ve třídě – po celou dobu pobytu v budově MŠ musí mít

doprovázející osoba ústa a nos zakryta rouškou, během pobytu v prostorách

školy dodržuje bezpečnostní pravidla COVID 19 – bezpečné rozestupy, dbát

dbát pokynů pedagoga a případně vyčkat se vstupem do budovy do doby,

kdy bude možné zmíněná pravidla dodržet – bezpečný odstup v šatnách a

prostorách chodeb

 

II. pavilon – Papoušci, Medvídci

06:30 – 07:00 – rodiče mohou vstoupit s dítětem do budovy školy, převléknou jej v šatně a

předají pedagogovi ve třídě – po celou dobu pobytu v budově MŠ musí mít

doprovázející osoba ústa a nos zakryta rouškou, během pobytu v prostorách

školy dodržuje bezpečnostní pravidla COVID 19 – bezpečné rozestupy, dbát

dbát pokynů pedagoga a případně vyčkat se vstupem do budovy do doby,

kdy bude možné zmíněná pravidla dodržet – bezpečný odstup v šatnách a

prostorách chodeb

07:01 – 08:00 – každých 15 minut – tedy 07:15

07:30

Oba pavilony shodně:

07:45

08:00

Přijde ke dveřím mateřské školy pracovník MŠ, který změří dětem teplotu

bezkontaktním teploměrem, rodiče vyčkají výsledku měření a následně

předají děti.

           Příchod po 08:00 není z provozních důvodů možný.

           Pro usnadnění orientace v rozestupech – každá značka na zemi – splňuje podmínky bezpečného  odstupu

          Pro snadnost přenesení osobních věcí dítěte od vchodu do šatny mateřské školy budou mít děti  

          z domova látkovou tašku ve které budou věci mít.

 

 • Vyzvedávání dětí:
 • „Po obědě“
 1. Pavilon – Tygříci, Slůňata –           12:45
 2. Pavilon   – Papoušci , Medvídci – 13:00

             

                 Odpoledne

               Ze zahrady mateřské školy – vstup do budovy pouze v souladu s bezpečnostními pravidly

               COVID 19 – dodržení bezpečnostních rozestupů, v šatně mohou být současně pouze dva zák.   zástupci dětí s dodržením bezpečného rozestupu, prosím o maximální ohleduplnost při  setkávání na chodbách a dodržení bezpečnostních rozestupů.

Z II. Pavilonu je východ z

               budovy pouze východem na zahradu.

Veškeré aktuální informace pravidelně zveřejňujeme na webu HSHMP viz: www.hygpraha.cz     

 Níže uvádím pokyny z Metodického pokynu MŠMT:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 •   Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 •  Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 •  Minimalizovat velké shromažďování osob před školou;
 • mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 •  Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 •   Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

V prostorách mateřské školy

 •  Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 •  Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 •  Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Pobyt venku

 •   Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 •   Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 •  Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.  Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.  Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz). 
 •  Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 •   Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 •   Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 •   Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 •  Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 •  Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 •   Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

Ve třídě

 •   Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 •  V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 •  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 •  Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 •  Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

 •   Školní stravování – v běžné podobě
 •  Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce mýdlem a pedagog aplikuje desinfekci.
 •   Pokrmy  vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 •   Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

    

Děkuji Vám za přečtení tohoto materiálu  

 a

Těšíme se na Vaše děti

Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková    

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace platí následující od 22.10.2020 do 23.10.2020 následující pravidla:

     COVID 19 – dodržení bezpečnostních rozestupů, v šatně mohou být současně pouze dva zák. zástupci dětí s dodržením bezpečného rozestupu, prosím o maximální ohleduplnost při  setkávání na chodbách a dodržení bezpečnostních rozestupů.

Zároveň připomínám povinnost použít desinfekci rukou před vstupem do budovy

Respektujte prosím možnou prodlevu, pokud nebudete ihned vpuštěni do budovy, v šatně mohou současně pouze 2 dospělí

Věříme, že situaci zvládneme a děkujeme Vám za spolupráci

Děti budou používat ve všech odd. pouze papírové jednorázové ručníky

 

 

 

MŠ bez omezení výchovně vzdělávací činnosti:

na základě žádosti z jednání ÚKŠ konaného dne 1.10.2020 k otázce týkající se nutnosti řešit „ošetřovné“ uvádíme, že plošná mimořádná opatření v oblasti školství, která dnes postupně vyhlašují místně příslušné KHS s účinností od 5.10.2020 do 18.10.2020, nebudou mít za následek uzavírání mateřských a základních škol a  budou mít pouze následující dopady do této oblasti školství:
 
 

MATEŘSKÉ ŠKOLY BEZ OMEZENÍ
 
I. STUPEŇ ZŠ • hudební výchova BEZ ZPĚVU
• tělesná výchova bez omezení
 
II. STUPEŇ ZŠ (+ nižší ročníky víceletých gymnázií, nižší ročníky osmiletých konzervatoří) • hudební výchova BEZ ZPĚVU
• místo tělesné výchovy nesportovní aktivity venku/uvnitř

 
 
Ke karanténním opatřením a případnému uzavírání mateřských škol a základních škol tak bude i nadále docházet pouze v individuálních případech na základě epidemického šetření KHS.
Tuto stručnou informaci je možné distribuovat do krajů.
 
S pozdravem,
 
Pavla Katzová
náměstkyně pro řízení sekce ekonomické

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

62585_2020_MO_HSHMP_č._15_2020

2020-09-24_Mimořádné-opatření-izolace-a-karanténa-od-25.-9.-2020-do-odvolání

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani

aktuální info o COVID 19

Nařízení hyg. stanice hl.m.Prahy 8/2020

Pravidla platná od 1.9.2020 v naší MŠ – mohou být denně aktualizována v souvislosti s aktuální situací ve spojení s výskytem COVID 19

 • vstup všech  ( kromě dětí do 6 let) do budovy MŠ pouze se zakrytým nosem a ústy 
 • před použitím zvonku a vstupem do budovy je povinné použít desinfekční prostředek na ruce, který je u vchodu k dispozici
 • dítě může přivádět do MŠ pouze osoba, která jej smí i vyzvedávat a vyčká změření teploty dítěte pedagogem bezkontaktním teploměrem
 • v prostoru školy i před ní dodržujte prosím bezpečné rozestupy
 • po předání dítěte pedagogovi se prosím dále v budově nezdržujte
 • každé dítě při prvním dnu své docházky odevzdá  pedagogovi ve třídě  čistou, podepsanou roušku v uzavíratelném obalu ( pro případ akutního užití)
 • každé dítě si denně nosí čistou, nerozbitnou, podepsanou lahev pro dodržení pitného režimu, tuto si odpoledne odnese a doma je zajištěna desinfekce lahve
 • zák. zástupci denně sledují informace o aktuálním stavu v souvislosti se situací ve spojení s výskytem COVID 19

28.8.2020

Při zhoršení epidemiologické situace platí následující pravidla:

 

 • Provoz mateřské školy

06:30 – 17:30

 • Příchod do mateřské školy:

06:30 – 07:00 – rodiče mohou vstoupit s dítětem do budovy školy, převléknou jej v šatně a

předají pedagogovi ve třídě – po celou dobu pobytu v budově MŠ musí mít

doprovázející osoba ústa a nos zakryta rouškou, během pobytu v prostorách

školy dodržuje bezpečnostní pravidla COVID 19 – bezpečné rozestupy, dbát

dbát pokynů pedagoga a případně vyčkat se vstupem do budovy do doby,

kdy bude možné zmíněná pravidla dodržet – bezpečný odstup v šatnách a

prostorách chodeb

07:01 – 08:00 – každých 15 minut – tedy 07:15

07:30

07:45

08:00

Přijde ke dveřím mateřské školy pedagog, který změří dětem teplotu

bezkontaktním teploměrem, rodiče vyčkají výsledku měření a následně

si pedagog převezme děti.

           Příchod po 08:00 není z provozních důvodů možný.

           Pro usnadnění orientace v rozestupech – každá kytička na zemi – splňuje podmínky bezpečného   

                                                                                     odstupu

          Pro snadnost přenesení osobních věcí dítěte od vchodu do šatny mateřské školy budou mít děti  

          z domova látkovou tašku ve které budou věci mít.

 

 • Vyzvedávání dětí:
 • „Po obědě“
 1. Pavilon – Tygříci, Slůňata –           12:45
 2. Pavilon   – Papoušci , Medvídci – 13:00

             

                 Odpoledne

               Ze zahrady mateřské školy – vstup do budovy pouze v souladu s bezpečnostními pravidly

               COVID 19 – dodržení bezpečnostních rozestupů, v šatně mohou být současně pouze dva zák.    

               zástupci dětí s dodržením bezpečného rozestupu, prosím o maximální ohleduplnost při      

               setkávání na chodbách a dodržení bezpečnostních rozestupů. Z II. Pavilonu je východ z

               budovy pouze východem na zahradu.

Veškeré aktuální informace pravidelně zveřejňujeme na webu HSHMP viz: www.hygpraha.cz     

 Níže uvádím pokyny z Metodického pokynu MŠMT:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 •  — Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • — Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 • — Minimalizovat velké shromažďování osob před školou;
 • mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • — Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 •  — Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

V prostorách mateřské školy

 •  — Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 •  — Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • — Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Pobyt venku

 •  — Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 •  — Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • — Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.  Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.  Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz). 
 •  — Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 • — Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 •  — Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 •  — Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • — Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 •  — Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 •  — Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

Ve třídě

 •  — Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • — V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 •  — Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 •  — Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • — Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

 •  — Dle místních podmínek, množství dětí a personálu je možné zvažovat jednu z následujících možností:
 •  • Školní stravování – v běžné podobě.
 •  • Školní stravování – studené balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.
 • — Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 •  — Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 •  — Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

    

Děkuji Vám za přečtení tohoto materiálu  

 a

Těšíme se na Vaše děti

Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková    

Pro bližší a aktuální informace uvádíme kontakt na Pražskou hygienickou stanici:

zde

Vzhledem k enormně vysokému zájmu Pražanů o dvě informačně poradenské linky Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) k onemocnění COVID-19, začne, počínaje úterým 10. března 2020 jejich provoz o hodinu dříve, již v 8:00 hodin. Uvádí to ve své tiskové zprávě.

Linky na číslech 773 782 850 a 773 782 856 tak budou v provozu celých 12 hodin denně od 8:00 do 20 hodin.

Infolinky jsou primárně určeny občanům hlavního města Prahy, kteří se vrací z oblastí výskytu onemocnění Covid-19.

 • Obě telefonní linky jsou v provozu do odvolání každý den od 8:00 do 20:00 hodin.

Dotazy na infolinkách zodpovídají odborní zaměstnanci pražské hygieny, kteří jsou obyvatelům Prahy schopní vysvětlit míru rizika možného onemocnění.

V mezidobí je možné se obracet na informační linky Státního zdravotního ústavu na číslech 724 810 106 nebo 725 191 367, které fungují v nepřetržitém režimu.

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

 

Informace MPSV jsou k dispozici zde.

 

Informace týkající se koronaviru COVID-19 – pro Prahu 5:

infolinka VIC Praha 5  739 310 119 (pondělí – pátek 8-20 hodin)

 

Aktuální souhrnné zprávy pro ČR:

https://special.novinky.cz/covid-19/

 

Děkuji za pochopení

 

Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

           ředitelka školy