Hejbni kostrou

HEJBNI KOSTROU

šk. rok 2021-2022
Cena kurzovného činí 3.100,- Kč za 30 lekcí (1 lekce / 103 Kč)
Kroužek bude probíhat od října 2021 do května 2022.
07. 10. – 09. 12. 2021
06. 01. – 31. 03. 2022
07. 04. – 26. 05. 2022

Platba bude provedena ve 2 splátkách: první ve výši…..2000,- Kč….do 20.10.2021
druhá ve výši…..1100,- Kč….Do 1.3.2022
(pokud se z karanténních důvodů MŠ kroužek nebude konat, kurzovné ve 2. splátce upravím)
Při absenci dítěte se kurzovné nevrací.

Kroužek bude probíhat vždy ve čtvrtek v odpoledních hodinách 14:00 – 15:00
Na Vaše děti se těší Pavla Churá