Docházka dětí od 1.9.2021

Pokud Vaše dítě nenastoupí 1.9.2021, ale později, je potřeba jej odhlásit nejpozději 31.8.2021 a uvést datum nástupu.

tel: 257 221 565 – záznamník

email: omluvy.msukrtecka@centrum.cz

nebo na Lyfle