Info k nástupu do MŠ od 1.9.2021

Info k rozdělení dětí do jednotlivých tříd viz  – zpráva Lyfle, pokud jej nemáte – pak v emailu.

V případě, že se Vaše dítě vrací ze zahraničí – věnujte prosím pozornost informacím v sekci Pravidla pro návrat dětí po pobytu v zahraničí

Provoz MŠ 6.30 – 17:30

Před vstupem do MŠ je nutné odevzdat Čestné-prohlášení-Covid-19 vyplněné prohlášení zák. zástupce  –  formuláře budou k dispozici také u vstupu do pavilonů MŠ

 

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se Vaše děti