Vstup třetích osob do budovy od pondělí 31.5.2021

Od pondělí 31.5.2021 je opět povolen vstup třetích osob do budovy, děti mohou být přiváděny průběžně až do šaten.

Prosím o dodržování hygienických pravidel. Vstup do budovy i nadále pouze s respirátorem s výjimkou dětí do 6 let. Vzhledem k tomu, že dětem musí být i nadále měřena teplota, prosím přivádějte i nyní děti do 8.00, pozdější příchody narušují výchovně vzdělávací činnost.

Děkuji všem za pochopení a trpělivost