1. fáze návratu dětí do mateřské školy

MŠ je otevřena od 3.5.2021 – prosím sledujte aktuální situaci – viz Hygienická opatření COVID 19

O konkrétním datu otevření MŠ budete informováni zde a na Lyfle

V souladu s dnešním ( 01.04.2021) prohlášení ministra školství nebudou roušky pro děti v MŠ povinné,

 v případě další změny,  opět podám informaci.

Vážení rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou, 

 v souladu s opatřením MŠMT k návratu dětí do škol – prosím s předstihem  připravte pro svoje děti:

1x originální balení obličejových masek splňující standardy MO MZd

v balení musí být nejméně 35 ks  na jeden týden

Zdravotnický prostředek
Výrobek musí výrobek splňovat podmínky zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (ve smyslu
nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a směrnice (EU) 93/42/EHS), nebo nařízení (EU) 2017/745). Výrobce/dovozce musí
vystavit „Prohlášení o shodě“, tedy CE – bez čísla. Za funkčnost a bezpečnost poté zodpovídá výrobce/prodejce.
OOPP musí mít vždy návod k použití. V ČR platí ještě povinnost, registrovat výrobky i samotné ekonomické
subjekty (výrobce, dovozce, distributory) v registru pro zdravotnické prostředky (RZPRO).
Případné kontroly provádí SUKL.

Z hygienických důvodů bude balení nerozbalené.

Každé balení bude zřetelně označeno jménem a příjmením dítěte. Z toho balení budou dítěti vydávány ochranné pomůcky v průběhu dne a to zejména:

 při příchodu do třídy

po svačině

po obědě

po odpolední svačině

kdykoli v průběhu dne, kdy dojde k poškození masky ( např. pádem na zem v průběhu pobytu venku apod.)

O výdeji masky bude u každého dítěte veden záznam, který bude udávat počet masek vydaných v konkrétním dnu.